You are here

ProMest Totaal

Drijfmestbehandeling voor een beter management

Promest Totaal werkt als buffer voor schadelijke stoffen in de mest.

Dosage:

Verpakking(en):


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen