ProMest Totaal

Drijfmestbehandeling voor een beter management

Promest Totaal werkt als buffer voor schadelijke stoffen in de mest.

Dosage:

Verpakking: