You are here

Veehouderij

In de veehouderij richt het AGRITON-systeem zich op het beter benutten van de aanwezig zijnde uitgangsmaterialen, nl. mest, gras en maïs. Door een efficiëntere benutting van de voedingsstoffen uit de mest kan er met minder kunstmest voldoende kwaliteitsgras worden geproduceerd. Dit resulteerd in een lagere kostprijs.

Daarnaast wordt door een betere benutting van kuilvoer, wat met behulp van micro-organismen wordt gefermenteerd, meer energie uit ruwvoer gehaald. Ook dit geeft een kostprijsverlagend effect.

Maar er zijn meer positieve effecten, zoals een dichtere zode, homogenere mest en een gezondere veestapel.

Het meest in het oogspringend is wel dat door het AGRITON-systeem drastisch op de stikstofgift kan worden bespaard, zonder dat de productie daaronder hoeft te lijden. De resultaten zijn, afhankelijk van de grondsoort, reeds vanaf het eerste tot het derde jaar aantoonbaar.

Het AGRITON-systeem is een gezonde basis voor een rendabele, duurzame veehouderij.

 

/sites/default/files/Agriton_catalogus_Veehouderij_2020_NL.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op bovenstaande afbeelding om de EM Agriton landbouwkrant (2009-2011-2013-2015) te openen


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen