You are here

Wie is wie?

Agriton is leverancier en producent van natuurlijke producten voor o.a. de agrarische sector. Deze producten zijn erop gericht om de chemische, fysische en biologische aspecten in de kringloop bodem-plant-dier-organisch materiaal te verbeteren. Deze drie processen werken onafscheidelijk met elkaar samen aan een duurzame land- en tuinbouw.

Kennisoverdracht, research en development, partnerschap en duurzaamheid staan bij Agriton hoog in het vaandel. Met name de EM Technologie ontwikkeld door Prof. Dr. Teruo Higa (Japan) vormt hiervoor de basis. Effectieve Micro-organismen (EM) kunnen op vele manieren worden toegepast voor bodem, plant, mens en dier.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze kennis en producten een positieve bijdrage zullen leveren aan uw bedrijfsvoering.

EM Agriton werkt aan concepten om de wereld vitaler en weerbaarder te maken. Een gedachtengoed dat gebaseerd is op het versterken van gezond leven, in plaats van vernietigen van ziektemakers, ten koste van de gezonde hulptroepen. Die hulptroepen zijn microscopisch klein, maar reusachtig in aantal. De verzamelnaam van deze biljoenen wezens zijn micro-organismen. Enorme aantallen leven er in alle delen van ons lichaam en onze omgeving. Hoeveel? Ons lichaam bestaat voor 90% uit micro-organismen, waar voortdurende inspanning nodig is om in evenwicht te blijven. Ofwel, ziektemakers te overwinnen. Micro-organismen zijn belangrijker dan we ooit hebben gedacht en spelen een rol in bijna alle aspecten van je gezondheid. Dit te weten maakt het vele malen logischer deze hulptroepen te gebruiken en in te zetten voor het juiste doel; een gezonde leefomgeving nu en voor onze kinderen.

 

 

EM Research Organization Inc. (EMRO) werd in 1994 opgericht met het doel EM verder bekend te maken.  EM bestaat uit een brede waaier van opbouwende niet-pathogene, natuurlijk voorkomende micro-organismen.  Sinds zijn ontstaan is EMRO betrokken in verschillende projecten ter verbetering van landbouw en de omgeving dmv EM.  

Het is zijn doel om een duurzame landbouw te ontwikkelen die gezonde voeding produceert terwijl het milieu beschermd wordt.  Initieel werd EM ontwikkeld voor agrarische doeleinden mn als alternatief voor pesticiden en meststoffen.  De dag van vandaag wordt het echter ruimer toegepast.  EMRO wil de maatschappij bewuster maken omtrent 'afval'.  Door het gebruik van EM kunnen er verschillende grondstoffen gerecycleerd worden wat zorgt voor een reductie van de kosten.  EMRO zet hun onderzoek verder naar het verbeteren van duurzame landbouw, het verbeteren van het milieu en de productie van gezonde voeding. 

 
 
 
 
 

Wie doet wat bij Agriton? 

 

België mail

  • Jürgen Degraeve - Zaakvoerder - Buitendienst akkerbouw / Groensector / Tuinbouw / Bokashi jurgen@agriton.be
  • Nele De Bevere - Buitendienst Huis & Tuin / Wellness / Cleaning (Wipe&Clean)/ Paarden(Equibiome) nele@agriton.be

 

Frankrijk mail

  • Emmanuel Chevilotte - Buitendienst Frankrijk - Huis & Tuin (Infobiome) / Wellness / Cleaning (Wipe&Clean) emmanuel@agriton.fr
  • Gilles Alainmattes - Buitendienst Frankrijk -> Bretagne & Normandie - Equibiome / Huis & Tuin (Infobiome) / Wellness / Cleaning (Wipe&Clean)  gilles@agriton.fr

 

 

 

 

 

 


Verbeter je microbiële omgeving met EM, met hulp van de micro-organismen